Life Coaching Querencia

“The place where one’s strength is drawn from and you are your most authentic self.” – Querencia

Het leven is een dynamisch gebeuren dat kansen en uitdagingen met zich mee brengt. Daarom spreken we ook over ‘de stroom van het leven’.

Doorheen ons (op)groeien krijgen we de kans om anderen te ontmoeten die ons inspireren. Om ervaringen te beleven die een verrijking zijn op onze persoonlijkheid. Er vinden opportuniteiten plaats die ons leven in versnelling brengen. Alleen worden we ook geconfronteerd met uitdagingen die ons tijdelijk ‘vast’ zetten of ons een andere weg doen inslaan. Gebeurtenissen die ons de essentie in vraag doen stellen. Dit alles vormt de dynamiek van het leven.

Binnen life coaching gaan we hiermee aan de slag.

We richten ons op de huidige situatie zoals die nu is en leggen de focus op waar je in de toekomst naar toe wilt. Er wordt enkel gewerkt met jouw persoonlijke vragen en doelen. Wat er voor jou dient te gebeuren om dit te verwezenlijken, binnen jouw vooropgestelde termijn. Als life coach ondersteun ik je om dit proces in kaart te brengen en realistische doelen voorop te stellen. We koppelen hier de nodige acties aan.

Heb je ook zo van die momenten waarop je:

 • Loopt te mijmeren over vragen als: “Wie ben ik?”, “Wat wil ik juist?, “Waar wil ik naar toe in mijn leven?”.
 • Op zoek bent naar de balans in je leven? Niet alleen tussen werk en privé, maar ook sociale relaties, omgeving, financiën, gezondheid, persoonlijke groei, zingeving,… .
 • Een droom/doel voor ogen hebt. Alleen slaag je er niet in om dit waar te maken.
 • Grip wil krijgen op waar je drive in het leven ligt. Wat je energie geeft en wat net energie vraagt.
 • Die overheersende negatieve gedachten en/of stressfactoren de baas wilt zijn.
 • De andere zijn verwachtingen meer nastreeft dan die van jezelf.
 • Moeite hebt met het maken van keuzes.
 • Het gevoel hebt ter plaatste te trappelen en niet verder te gaan.
 • ….

Dan is life coaching iets voor jou. Binnen life coaching kunnen we:

 • In kaart brengen hoe je als persoon kan groeien en je verder kan ontwikkelen.
 • Ontdekken welke balans die jij nastreeft in je leven en hoe je dit kan realiseren.
 • Bewust worden van welke persoonlijke patronen een innerlijk obstakel vormen.
 • De drive voor het leven optimaliseren.
 • Leren omgaan met de dynamiek en onvoorspelbaarheid van het leven.
 • (H)erkennen van interne en externe hulpbronnen.
 • Focussen op hoe je gelijkwaardige relaties aangaat met de andere.
 • Leren hoe je eigen keuzes maakt en deze in handen neemt.
 • Terug grip krijgen op je leven en je eigen pad bepalen.